Изработване на изделия от дърво

От хилядолетия направата на различни дървени предмети е било добър занаят.  Много от уменията обаче постепенно се забравят, защото технологията напълно се променя.  Остава само възторга от майсторлъка в стария скрин, правен само с ръчни инструменти и две златни ръце.

По време на нашите петдневни курсове вие ще научите как да правите полезни и продаваеми неща от напълно естествени материали, без да е необходимо да имате специални електрически уреди или модерно оборудване.

Вие ще научите как да правите прости дървени мебели само с помощта на дървен струг, който отново сами ще може да си направите.


Turning wood on a pole lathe

Струговане на прост дървен струг

Ще се научите как да правите ограда от дрянови пръчки.

Ще може да плетете кошници от върбови клонки.

Weaving with willow

Плетене с върбови клони

Не само ще научите как да правите тези неща, но и ще знаете откъде да си набавите сами необходимите материали.
И разбира се, всичко което направите по време на курса, ще може да си го занесете у дома.

Древните методи на обработка на дървото коренно се различават от модерните технологии, които предполагат работа с изсушен материал и мощни машини. Нашите деди са обработвали дървото зелено, току що отсечено. То е още относително меко и е просто удоволствие да се работи с него. Все едно да сравниш правенето на дадена форма от глина с дялкане на тухла, за да постигнеш същата форма.

Първият курс по набота с дърво ще бъде най-вероятно през февруари или март 2010 г. и подробности ще публикуваме тук по-късно.


Ето още малко снимки от предишни курсове по дървообработване.

Скоро и вие ще може да правите същото :-D

Making an Oak basket

Изработване на дъбова кошница

Making a milking stool

Изработване на малко столче

Paula cleaving ash to make bow staves

Паула цепи това стебло, за да получи две заготовки и да прави лък от тях

I'd say she's happy, wouldn't you?

Тя е щастлива, вижда се, нали?

Here, one of the students is testing the new pole lathe he has made.

Един от курсистите пробва дървеният струг, който сам е направил

Coffee, always coffee!

Кафееее, винаги да има кафе!

Е, надявам се че ви запалих поне малко, след като ви показах и разказах какво може да научите с нас и очаквам да се видим скоро!