Работа с метал


Казват, че ковачеството е втората най-древна професия.

На този курс, вие ще правите прости инструменти, така както местния майстор ковач е работил за хората в своето селце.


След като научите оновните неща, вие ще може да правите както нужните ви прости пособия за вашата работилница, така и артистични декоративни елементи, с които може да украсите вашия дом.

Ще научите също така да как да си направите ковашко огнище, както и прост мях, с който да го разгаряте и всичко това може да бъде направено у вас, на двора.

Това не е високотехнологичен курс по металообработка. Ще ви дадем основните познания и началните умения на древните майстори-ковачи.

Просто ковашко огнище Коване на прост връх на стрела
 Коване на прост връх на стрела 2  Коване на прост връх на стрела 3
 Коване на прост връх на стрела 4  Коване на прост връх на стрела 5

Скоро ще добавим повече информация!